Aktuelt


Problemer med SMS varsel.

22. august 2018 kl. 10:47

Leverandør opplever problemer med utsendelse av SMS varsler.

Dette jobbes med, foreløpig uavklart når dette er i orden igjen. 

(Det er pasientens ansvar å møte til time, sms varsel er en gratis service vi velger å gi. Det vil derfor bli sendt ut gebyr på ubenyttede timer selvom sms-varsling ikke har blitt utsendt. )

Astma og allergiutredning 0-18 år.

2. juli 2018 kl. 08:45

Dr. Eirik Herland har overtatt etter dr. Sandnes, men driver praksisen fra Barneallergiklinikken på Smestad. 

Dr. Terje Sandnes pensjonert 300418.

23. april 2018 kl. 11:09

Dr. Terje Sandnes avsluttet sin praksis 30.04.2018.