Ansatte


Anne Flakstad

Helsesekretær

Anne Grethe Horn

Helsesekretær

Anne-Kari Myhr

Sykepleier

Lauritz Stoltenberg

Spesialist i barnesykdommer

Spesialist i barnesykdommer og har bred generell kompetanse og stor erfaring med barnenevrologiske problemstillinger

Leiv Myhr

Spesialist i lunge og indremed.

Spesialist i lunge og indremedisin. Har arbeidet med hele spekteret av lungesykdommer, spesielt astma, KOLS og allergi hos voksne. Har driftsavtale fra Helse Øst.

Vibeke Fossum

Spesialist i barnesykdommer

Har bred generell kompetanse.

Jobber spesielt med magesmerter, forstoppelse, cøliaki, melkeallergi, utredning av matvareallergier og intoleranser, hodepine, enurese og daginkontinens.

For kort og lang lengde, mistanke om for tidlig og for sen pubertet.

Utreder ikke for astma og gjør ikke hyposensibilisering.